Szerző neve: Nagy Zsuzsanna Mária

Tanulmány címe: Az audiovizuális tartalmak és a geo-blocking kapcsolata

Title:  The Relationship Between Audiovisual Content and Geo-blocking

DOI azonosító: DOI: 10.54599/ kmgys.2022.2

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Digitális társadalomban élünk, ezért szükség van az információs rendszerek jogi aspektusainak szabályozására. Az Európai Unió ezzel a technológiai fejlődéssel lépést tartva, részben arra reagálva, részben proaktív célokat kitűzve stratégiájába építette az uniós digitális tér megvalósítását. A jogalkotó intézmények (az Európai Unió Tanácsa (Tanács) és az Európai Parlament) a hatékony uniós szabályozás és alkalmazhatóság érdekében rendeleteket, irányelveket határoztak meg.  A Tanács 2018. február 27-én fogadta el az indokolatlan, területi alapú tartalomkorlátozásnak a belső piacon belüli tilalmáról szóló (EU) 2018/302 rendeletet.  A rendelet hatálya alól azonban vannak kivételek, ezekkel foglalkozom ebben a tanulmányban.

Kulcsszavak: Európai Unió, geo-blocking, audiovizuális tartalmak, diszkrimináció

Abstract: We live in a digital society, so there is a need to regulate the legal aspects of information systems. The European Union has kept the implementation of the EU digital space in its strategy, keeping pace with this technological development, partly in response to it, and partly by setting proactive goals. The legislature (the Council of the European Union (Council) and the European Parliament) has laid down regulations and directives for effective EU regulation and applicability. On 27 February 2018, the Council adopted Regulation (EU) 2018/302 on the prohibition of unjustified restrictions on territorial content in the internal market. However, there are exceptions to the scope of the regulation, which I will address in this study.

Keywords: European Union, geo-blocking, audiovisual content, discrimination