Szerző neve: Nagy Zsuzsanna Mária

Tanulmány címe: Területi alapú tartalomkorlátozás, avagy a geo-blocking jelensége és szabályozási kérdései az uniós jogban

Title:  Territorial Content Restriction or Geo-blocking and Regulatory Issues in the EU Law

DOI azonosító: DOI: 10.54599/ kmgys.2022.1

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A geo-blocking kérdésköre nagyon aktuális, nemcsak a vonatkozó jogi normák többségének viszonylagos új volta miatt, hanem a például Magyarországon is időről időre felbukkanó sajtóérdeklődés okán. Egy olyan témáról van szó, ami napi szinten befolyásolhatja az Európai Unión belüli utazás, munkavállalás, tanulás esetén az uniós polgárok életét. Ezen okokból kifolyólag fontos a geo-blocking szabályozásáról minél többet tudni, feltárni az esetleges hiányosságokat, utat mutatni a hatályos uniós szabályozás továbbfejlesztésére. A tanulmányban ezekre törekszem.

Kulcsszavak: Európai Unió, geo-blocking, gazdaság, szabályozások

Abstract: The issue of geo-blocking is very topical, not only because of the relatively new nature of most of the relevant legal norms, but also because of the press interest that appears in Hungary from time to time, especially with regard to sports broadcasting rights. This is an issue that can affect the lives of EU citizens when traveling, working or studying in the European Union on a daily basis. For these reasons, it is important to know as much as possible about the regulation of geo-blocking, to explore possible shortcomings, and to show the way to further develop the current EU regulation.

Keywords: European Union, geo-blocking, economy, regulation