Szerző neve: Hajdu Gábor

Tanulmány címe: A szabályozási befagyasztás fejlődése és jövője 

DOI azonosító: https://doi.org/10.36817/km.2020.1.8

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A tanulmány a befektetésvédelmi választottbíráskodás egyik legjelentősebb kritikáját, a szabályozási befagyasztás koncepcióját vizsgálja. Egyrészről áttekinti a koncepció eredetét az 1990-es években, ezt követően elemzi fejlődését a 2000-es évek folyamán, különös tekintettel a koncepció fogalmi meghatározására, és hogy milyen altípusai alakultak ki. Másrészről pedig részletesebb vizsgálat alá veti a legújabb típusát, a precedens alapú vagy határon átnyúló befagyasztást, három jogeset igénybevételével. A tanulmány zárásában pedig azt elemzi, hogy a meglévő ismeretek alapján milyen irányba fog várhatóan fejlődni a szabályozási befagyasztás az aktuális új évtizedben.

Kulcsszavak: külföldi befektetésvédelem, BIT, szabályozási befagyasztás, Philip Morris

Abstract: The article examines one of the most enduring critiques of investment arbitration: regulatory chill. On one hand, it analyzes the origin of the concept from the 1990s, and then discusses its evolution over the 2000s, with specific attention paid to the evolving definition of the concept, and what subtypes of the concept emerged. On the other hand, it examines more thoroughly the newest subtype of regulatory chill, precedential or cross-border chill, using three investment arbitration cases. The author finishes the article with theorizing about the likely direction of regulatory chill in the new decade, based on the available information.

Keywords: foreign investment protection, BIT, regulatory chill, Philip Morris