Szerző neve: Horváth Attila

Tanulmány címe: A nemzetközi együttműködés jelentősége az űrtevékenységben – műszaki elemzésen keresztül bemutatva 

DOI azonosító: https://doi.org/10.36817/km.2020.1.9

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A világűr a nemzetközi jog alapján az emberiség közös öröksége, így természetes, hogy még a nemzeti űrtevékenységi programokban is jelentős szerepet kap a nemzetközi együttműködés, két- vagy többoldalú kapcsolatok formájában. A legjelentősebb űrutazó nemzetek is így tesznek. Magyarország is bejelentette, hogy növelni kívánja űrtevékenységének intenzitását, és új, ambiciózus célokat tűzött ki. Jelen tanulmány arra kíván rávilágítani, hogy a technikai szakemberek munkássága ehhez önmagában nem elegendő, mert a természet törvényei maguk teszik szükségessé, hogy a sikert a nemzetközi kapcsolatok területén folytatott tevékenységgel is megalapozzuk.

Kulcsszavak: nemzetközi együttműködés, űrtevékenységek, Magyarország, Lengyelország, Spitzbergák-szerződés, Antarktisz

Abstract: According to international law, outer space is the common heritage of mankind. Therefore, it is natural that even within national space programs one can identify significant international cooperation in the form of bi- or multilateral relations. This can also be detected in the practice of the greatest space-faring nations. Hungary has also announced its plan on increasing the intensity of national space activities, and set new, ambitious goals. The aim of the paper is to shed light on the fact that the work of technology experts in itself is not enough to reach such goals, since by the very laws of Nature international relations will also be necessary to build the foundations of success.

Keywords: international cooperation, space activities, Hungary, Poland, Spitzbergen Treaty, Antarctica