Szerző neve: Illés Veronika

Tanulmány címe: Nemzetállamok, de milyen áron? 

DOI azonosító: https://doi.org/10.36817/km.2020.1.12

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A XX. századi határváltozások mindig együtt jártak társadalmi, politikai, gazdasági, közigazgatási és kulturális változásokkal. Valamennyi regnáló hatalom arra törekedett, hogy a saját igényeinek megfelelően alakítsa az itt élő kisebbségek identitását. A nemzetállamok Európájában ezért a kisebbségek másodlagos szerepbe jutottak. Tom Nairn megállapítása szerint a nacionalizmus – amely jelen volt ezen etnikailag „tiszta” országok megteremtésében – „Janus arcú jelenség, amely egyszerre kötődik a jelenhez és a múlthoz, egyszerre épít és rombol”, olyan irányító kar, amely szolgálja a függetlenedést és az elnyomást is. Jelen tanulmányomban a lengyel Keleti Végek többségében ukránok, és lengyelek lakta területeit szeretném bemutatni a viharos XX. század eseményei közepette, különös tekintettel a II. világháború alatti évekre, és az azt követő rövid időszakra.

Kulcsszavak: Keleti Végek, lengyel és ukrán kisebbségek, nemzetállam, népirtás, deportáció, repatriáció

Abstract: The border changes of the 20th century have always been accompanied by social, political, economic, administrative and cultural changes. All the regulating powers sought to shape the identities of the minorities living here according to their own interests. In the nation-state Europe, therefore, minorities have been placed in a secondary role. According to Tom Nairn, nationalism, which was present in the construction of these ethnically “pure” countries, is “a Janus-faced phenomenon which is simultaneously tied to the present and the past, building and destroying at the same time,” a governing arm that serves both independence and oppression. In the present study, I would like to present the areas inhabited by mostly Ukrainians and Poles in the Polish Eastern Borderlands during the stormy 20th century, especially the years of World War II and the short period thereafter.

Keywords:

Eastern Borderlands, Polish and Ukrainian minorities, nation-state, genocide, deportation, repatriation