Szerző neve: Kis Katalin

Tanulmány címe: A Kelet-afrikai Közösség tőkevonzó képessége – a COVID-19 kihívásai

DOI azonosító: 10.36817/km.2020.2.4

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A Kelet-afrikai Közösség megalakítása hosszú évtizedekre nyúlik vissza, de az ezredfordulót követő újraszervezés és az integráció mélyítése járult hozzá jelentősebben kereskedelmük emelkedéséhez. Az export-orientált gazdaságpolitikák következtében az integráció tagjai egyre jelentősebben kapcsolódtak be a világkereskedelembe és a globális termelési láncokba. Azonban a hazai tőkeellátottság hiányában a Kelet-afrikai Közösség tagjai jelentősen támaszkodnak külső forrásokra, köztük a külföldi tőkebefektetésekre (FDI). A tagországok egyre több működőtőkét vonzanak, ami a kitermelőipar és feldolgozóipar mellett már a technológiai és telekommunikációs iparágakba is áramlik. Ezt magyarázhatja, és egyben ösztönözheti a Kelet-afrikai Közösség belső kereskedelmében a magasabb hozzáadott értékű termékek egyre nagyobb súlyát. Azonban az Afrikába irányuló befektetések alakulását nagyban befolyásolják a nemzetközi termelésben végmenő tendenciák. A COVID-19 pandémiás helyzet megjelenése a jelenlegi nemzetközi termelési rendszer megváltozásához vezet, ami alól az afrikai országok sem vonhatják ki magukat, így a Kelet-afrikai Közösség előtt is kihívások sora áll.

Kulcsszavak: Kelet-afrikai Közösség, FDI, kereskedelem, COVID-19

Abstract: The formation of the East African Community dates back many decades, but the reorganization and deepening of integration after the turn of the millennium provided more support for the increase in trade. As a result of export-oriented economic policies, members of integration have also become increasingly involved in world trade and global production chains. However, in the absence of domestic capital, members of the East African Community rely heavily on external sources, including foreign direct investment (FDI). Member States are attracting more and more capitals, which are already flowing into the technology and telecommunications industries in addition to the extractive and manufacturing industries. This may explain and encourage the growing weight of higher value-added products in intra-trade. However, investment in Africa is strongly influenced by trends in international production. The consequences of COVID-19 will change the current international production system, from which African countries will not be able to avoid, thus the East African Community will also face a number of challenges.

Keywords: East African Community, FDI, trade, COVID-19