Szerző neve: Kontra Réka

Tanulmány címe: Az utolsó erőtlen pronunciamiento és a spanyol demokratikus átmenet

Title: The Last Powerless Pronunciamiento and the Spanish Democratic Transition

DOI azonosító: 10.36817/km.2022.1.9

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Spanyolország két évszázadon keresztül alkalmazta a pronunciamiento intézményét egy-egy politikai rendszer megrendülése esetén. Az utolsó, sikertelen próbálkozás 1981. február 23-án zajlott le Antonio Tejero Molina, Alfonso Armada és Jaime Milans del Bosch kivitelezésében. Az események arra engednek következtetni, hogy egy eleve bukásra predesztinált kísérletre vállalkozott a három katonatiszt. A történtek 41. évfordulója alkalmából érdemes megvizsgálni a háttéresemények mellett, a puccskísérlet létrejöttének és sikertelenségének okait, hiszen utóbbi a spanyol történelem egy olyan mérföldkövét jelzi, amely megtörte a XIX. század óta fennálló politikai tradíciókat. A jelenség mellett fókuszba kerül a három vezéralak személye is, akik tükrözik a francóista viszonyokhoz való merev ragaszkodást, illetve az adott időszak politikai körein belül fennálló véleménykülönbségeket.

Kulcsszavak: Guardia Civil, Francisco Franco, don Juan Carlos, 23-F, katonai kormányzat, államcsíny, demokratizálódás 

Abstract: Spain applied pronunciamientos during two centuries in cases of political instability. The last unsuccessful intention was prepared by army officers – Antonio Tejero Molina, Alfonso Armada and Jaime Milans del Bosch – on the 23rd of February 1981. The events let us draw the inference that the three conspirators undertook an action that was by failure predetermined from the first time. On the occasion of the 41st anniversary of this coup d’état it is worth researching the background, the reasons for formation and failure as in Spanish history this event signifies a milestone that eliminated the political traditions of the long XIX. century. Besides this phenomenon the character of these three soldiers stand on focus that reflect the strict adherence to Francoism furthermore the inside antagonism in certain political groups of this period.

Keywords: Guardia Civil, Francisco Franco, don Juan Carlos, 23-F, coup d’etat, democratization, military government