Szerző neve: Kozma Klementina

Tanulmány címe: Az Egyesült Államok és Románia kapcsolatának kezdetei

DOI azonosító: 10.36817/km.2020.2.11

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Az Egyesült Államok, mint globális nagyhatalom világszerte kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Érdekeinek érvényesítésében pedig nagy szerepet játszik, hogy a világ különböző pontjain jelentős gazdasági és katonai jelenlétet tart fenn. Ezzel szemben a Magyarországgal szomszédos Románia, a világpolitikában kisállamnak minősül. Ugyanakkor nem alábecsülendő, hogy jelentős szerepet játszik Kelet-Közép Európa biztonságának garantálása szempontjából. Magyarország keleti szomszédjaként, illetve NATO és EU szövetséges tagállamként sokkal nagyobb figyelmet érdemel hazai szintéren is, mint amilyet az elmúlt évtizedekben kapott. Egyrészt az említett biztonsági kockázatok kivédésében, másrészt a Magyarországot és Romániát egyaránt érintő vitás és egyéb kérdések kooperatív rendezése végett. Jelen elemzést az elmúlt évtizedekben felélénkült, sikeresnek mondható amerikai-román kapcsolatok eredményei ihlették. A szerző célja, hogy a teljesség igénye nélkül bemutassa azokat a lényegesnek számító eseményeket, melyek a kapcsolatok fejlődésében kiemelkedő szerepet játszottak.

Kulcsszavak: Egyesült Államok, Románia, diplomácia, nemzetközi kapcsolatok

Abstract: The United States as a global power has an extensive international and diplomatic connection around the world. Being able to sustain a major economic and military presence in different regions gives the potential to successfully mobilize efforts in favor of its interests. Therefore, the influence of the United States is based on its economic, military, and not least on its diplomatic means. In contrast, Romania is a small country in Eastern Europe, but with growing importance on the regional level. As a neighbor of Hungary, a NATO and EU member, Romania deserves more attention than it has received in recent decades. First of all, as the Eastern frontier of the above-mentioned organizations, Romania plays an important role to avert security threats coming from outside of the Alliance.  also has an importance in the cooperative resolution of issues that are occurring for Hungary and Romania as well. The subject of this paper has been inspired by the results of US-Romanian relations that have become more active in the last three decades. The author aims to present those factors that are significant in the relationship between the US and Romania. Bucharest is considered as a stable partner for the US, has an Atlanticist orientation that, if we take it in a broad sense dates back to the 19th century, but if we take it strictly, we can only talk about a partnership after the 1989 regime change.

Keywords: United States, Romania, diplomacy, foreign policy, international relations