Szerző neve: Labancz Andrea

Tanulmány címe: Az adatvédelmi jog és a személyes adatok múltja, jelene és jövője az uniós szabályozásban

DOI azonosító: https://doi.org/10.36817/km.2020.1.3

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt:

Az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a személyek szabad áramlásán alapuló egységes piac az Európai Unió gazdaságának motorját jelenti. Az egységes piacban rejlő gazdasági erő a digitális alapokon nyugvó egységes piac koncepciójának kidolgozásával újabb dimenzióba emelkedhet. A digitális gazdaság hajtóerejét az adatok jelentik, így az Európai Unió digitális egységes piacának zavartalan működését biztosító komplex szabályegyüttes nélkülözhetetlen területét – quasi nulladik lépcsőfokát ­– az adatok szabad áramlására vonatkozó szabályok megalkotása biztosíthatja. Ezzel összefüggésben, az adatközpontú gazdaság realizálását a 2018-ban hatályba lépett általános adatvédelmi rendelet (GDPR) segíti, a személyes adatokra vonatkozó szabályozáson keresztül. 2020 májusában az uniós digitális gazdaság szabályozásának alapdokumentuma, a digitális egységes piaci stratégia az ötödik évfordulójához, a személyes adatok védelmét és a digitális gazdaság tényleges megvalósulását biztosító általános adatvédelmi rendelet pedig a második évfordulójához érkezik. Ezen események fényében a tanulmány az uniós adatvédelmi szabályozás és a személyes adatok helyzetének múltját, jelenét és lehetséges jövőképét tekinti át.

Kulcsszavak: adatvédelmi jog, GDPR, profilalkotás, személyes adat

Abstract:

The single market, based on the free movement of goods, services, capital and people, is thought to be the engine of the European Union’s economy. However, the economic power of the single market may be taken to another dimension by developing the concept of the digital single market. Data is the driving force of the digital economy, so the creation of rules on the free flow of data can provide an indispensable area of a complex set of rules to ensure the proper functioning of the European Union’s digital single market. In this context, the realization of the concept of a data-driven economy is facilitated by the General Data Protection Regulation (GDPR) through data protection law. In May 2020, the Digital Single Market Strategy, the basic document for regulating the EU’s digital economy, will celebrate its the fifth anniversary, and the General Data Protection Regulation, which ensures the protection of personal data and the realization of the digital economy, will arrive to its second anniversary. In the light of these developments, the study reviews the past, present and possible future of EU data protection regulation.

Keywords: data protection law, GDPR, profiling, personal data