Szerző neve: Majorosi Ádám

Tanulmány címe: Öngyilkos merényletek Egyiptomban a 2004 és 2020 közötti időszakban – Az öngyilkos merényletek elkövetési módjainak vizsgálata szervezettség alapján, a vallás szerepének figyelembevételével

DOI azonosító: DOI: 10.36817/KM.2021.2.5

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Jelen tanulmányban az egyiptomi öngyilkos merényleteket tárgyalom, erről a témáról pedig eddig ilyen átfogó munka magyar nyelven nem született. A tanulmány a merényletek okaival, fejlődésével is foglalkozik. A tanulmány első része a Mubárak-korszak utolsó éveinek támadásait mutatja be. Közös bennük, hogy főleg nem szervezett támadásokról volt szó, amelyet néhány egyén követett el, és amelyek nehezen nevezhetőek öngyilkos merényletnek. A következő fejezet főleg az arab tavasz utáni időszakot elemzi a Muszlim Testvériség megbuktatásáig. Ekkor összesen egy öngyilkos merényletet hajtottak végre, amelynek okai vélhetően a kormányzó erő muszlim volta, és a terrorcsoportok szervezetlensége, a támadások ad-hoc jellege lehettek. Végezetül a Szíszi-korszakkal foglalkozom, ekkor jelentős számban megnövekedtek az öngyilkos merényletek. Vélhetően a szélsőséges szervezetek a Testvériség megbuktatása után „hitetlennek” látták a hadsereget, amely ellen igazolhatóvá váltak az öngyilkos merényletek. Ráadásul az elkövetőkre hatással lehetett az Iszlám Állam tevékenysége is, és ekkorra a terrorcsoportok szervezeti felépítése is megszilárdult. A tanulmányt a „Következtetésekkel” zárom.

Kulcsszavak: Egyiptom, öngyilkos merényletek, Mubárak, Muszlim Testvériség, Iszlám Állam, terrorizmus

Abstract: In this study, I will examine the suicide bombings in Egypt, which area was not studied yet in such an essay. This work contains information about the causes and developments of these attacks. In the first part, I would like to write about the attacks of the last years during the Mubarak administration. These attacks were unorganized, made by different actors, and happened unintentionally. The next chapter will examine the years of the Arab Spring until the coup against the Muslim Brotherhood. In these years, there was only one suicide bombing. In my view, the radical groups did not make any suicide attacks because the government openly declared its Muslim identity, and the terrorist groups were also unorganized. In the last chapter, I would like to examine the Sisi era  from 2013 to nowadays. The number of suicide bombings have grown significantly. The main cause of increase was the coup against the Brotherhood, which made the military „infidel” in the eyes of the radical groups, so the suicide bombings were religiously legitimized. We could find other reasons, such as the influence of the Islamic State or the organizational and operational development of the terrorist groups in Egypt. I would like to finish this study with the „Conclusion”.

Keywords: Egypt, suicide bombings, Mubarak, Muslim Brotherhood, Islamic State, terrorism