Szerző neve: Máté Anna

Tanulmány címe: Mi fán teremnek a Visegrádi országok? –  Az együttműködés országai az alapvető gazdasági mutatók tükrében

DOI azonosító: DOI: 10.36817/KM.2019.1.8

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A tanulmány bepillantást nyújt a visegrádi országok jelenlegi társadalmi és gazdasági jellemzőibe, abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a hosszútávú, országok közötti együttműködés alapja a közös gazdasági, társadalmi és külpolitikai érdek, amelynek feltétele az egymáshoz hasonló helyzetből adódó érdekközösség. Napjaink kérdése a visegrádi országok hosszútávú együttműködésével kapcsolatban többek között az lehet, hogy az együttműködés továbbra is a közös történelmi szálakon fog nyugodni vagy a jelenlegi társadalmi és gazdasági helyzetük, és az Európai Unión belül elfoglalt pozíciójuk is ösztönzi, majd a továbbiakban az együttes fellépést. A tanulmány arra a következtetésre jut, hogy az érdek-közösség pusztán az országok gazdasági helyzete alapján nem áll fenn minden kétséget kizáróan.

Kulcsszavak: Visegrádi országok, Európai Unió, Kelet-Közép Európa, Rendszerváltás, gazdasági helyzet

Abstract: The study gives an insight into the current social and economic characteristics of the Visegrád countries, accepting the conviction that long-term cooperation between countries is based on a common economic, social and foreign interest. Today’s question –among others- regarding the long-term cooperation of the Visegrad countries whether cooperation will continue to be based on common historical threads or their current social and economic position within the European Union will further encourage the cooperation. The study concludes that a community of interests does not exist beyond doubt between the countries solely on the basis of the economic situation of them.

Keywords: Visegrad countries, European Union, Central-Eastern Union, Transition countries, economic situation