Szerző neve: Nagy Gellért

Tanulmány címe: Az Európai Unió törekvései a kalózkodás felszámolására Szomáliában – Áttekintés a releváns missziókról

Title: The European Union’s Effort to Combat Piracy in Somalia – Overview of the Relevans Missions

DOI azonosító: 10.36817/km.2022.2.3

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Szomália az utóbbi évtizedekben számos problémával és krízissel nézett szembe, amelyek következtében az állam nem képes megfelelően ellátni feladatait, így az emberek olyan alternatív megélhetési források felé irányultak, mint a kalózkosdás vagy az illegális halászat. Az Európai Unió, a meghatározó nemzetközi szervezetekhez hasonlóan, megpróbál segítséget nyújtani e bajban levő államnak, ugyanakkor az előbbi által indított misszióinak sikeressége megkérdőjelezhető. Napjainkban, amikor számos válság előszobájában állunk, Szomália jövője méginkább borúsnak látszik, éppen ezért szükséges az Európai Unió misszióinak az aktuális problémákkal összhangban történő átalakítása.

Kulcsszavak: Szomália, Európai Unió, kalózkodás, misszió

Abstract: In recent decades, Somalia has faced a number of challenges and crises that have left the state unable to adequately fulfil its responsibilities, and people have turned to alternative livelihoods such as piracy and illegal fishing. The European Union, like other international organisations, is trying to help this troubled state, but the success of its missions is questionable. Today, at a time when we are on the verge of a number of crises, Somalia’s future looks even bleaker, which is why it is necessary to adapt the EU’s missions to the current problems.

Keywords: Somalia, European Union, piracy, mission