Szerző neve: Nagy Gellért

Tanulmány címe: A véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadságának általános védelme Fehérorszországban

DOI azonosító: DOI: 10.36817/KM.2021.2.4

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Fehéroroszország egyike azon államoknak, ahol komoly kérdésként merül fel az alapvető emberi jogok és szabadságok védelme, kiváltképp a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadságának általános biztosítása. Az elmúlt egy év során e két alapjog számos esetben szenvedett sérelmet a vizsgált államban, ugyanakkor fontos észrevenni, hogy a problémák nem újkeletűek, hiszen Fehéroroszország kapcsán már a múltban is komoly aggályok merültek fel a két említett alapjog tekintetében. Az elemzés során előtérbe kerül a véleménynyilvánítás és gyülekezés szabadságának fehéroroszországi általános helyzete, kitérve a belső szabályozásra, nemzetközi egyezményekre, illetve a Fehéroroszországot érintő nemzetközi joggyakorlatra is. A tanulmány, bár az aktuális helyzetet nem lehet teljes mértékben figyelmen kívül hagyni, általánosságában szemlézi a két vizsgált alapvető emberi jog fehéroroszországi érvényesülését.

Kulcsszavak: Fehéroroszország, alapvető emberi jogok, véleménynyilvánítás szabadsága, gyülekezés szabadsága, joggyakorlat

Abstract: Belarus is among the countries where the protection of fundamental human rights – especially those of freedom of speech and freedom of assembly – require serious consideration. During the past year, these two fundamental rights were disregarded on multiple occasions by the Belarusian government. However, it is important to note, that these problems are far from new, as serious concerns have previously arisen regarding the disregard Belarus has shown towards the above-mentioned fundamental human rights. In this analysis, I will focus on the general stance towards freedom of speech and freedom of peaceful assembly. I will also include in my analysis the internal legislation of Belarus, international agreements Belarus is a state party, and the international case-law concerning Belarus.

Keywords: Belarus, fundamental human rights, freedom of speech, freedom of assembly, case-law