Szerző neve: Pesci Marco

Tanulmány címe: A Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága az államfői immunitás tükrében – Különös tekintettel az Al Bashir esetre

DOI azonosító: 10.36817/km.2020.2.5

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Az államfői immunitás kérdése a nemzetközi büntetőjog egyik legfontosabb területe, hiszen a nemzetközi bűncselekmények elkövetői gyakorta az állami hierarchia csúcsán helyezkednek el. Ebből kifolyólag hivatali idejük alatt főszabály szerint nincs lehetőség az általuk véghezvitt cselekmények büntetőjogi szempontból történő elbírálására. Ezt a problémát felismerve a Nürnbergi Törvényszéktől kezdve, az Egyesült Nemzetek Szervezetének keretében felállított ad-hoc törvényszékek továbbá a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútuma is expressis verbis rögzítik a hivatalos minőség irrelevanciáját. Ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy a jelenleg hatályos nemzetközi közjog normarendszere alapján főszabály szerint nem állapítható meg kötelezettség egy olyan államra nézve, amely nem részese az adott szerződésnek. Tekintettel arra, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróságnak önálló erőszakszervezete nincs a tagállamok együttműködésére van utalva a letartóztatási parancsok foganatosításának tekintetében. Ebből kifolyólag kérdésként merül fel, hogy vajon mit tehet a Nemzetközi Büntetőbíróság amennyiben egy olyan állam hivatalban lévő államfőjével szemben kíván eljárást folytatni, amely nem ratifikálta a Római Statútumot? Ezzel a problémával szembesült Omar Hassan Ahmad Al Bashir esetében, amelynek leltároztatását számos tagállam megtagadta az őt megillető államfői immunitásból adódóan. Jelen írás keretében a vonatkozó esetjogon keresztül mutatom be a kortárs nemzetközi büntetőjog korlátait és teszek kísérletet egy megoldási javaslatra.

Kulcsszavak: Al Bashir, Nemzetközi Büntetőbíróság, Római Statútum, 27. cikk, 98. cikk, Szudán, Dárfúr, Államfői immunitás, ENSZ BT, együttműködési kötelezettség, UNSC RES 1593

Abstract: The issue of head of state immunity is one of the most intriguing questions of international criminal law since the perpetrators of international crimes are usually located at the top of state hierarchy. As of consequence, they can not be prosecuted for their actions during their time in office. In order to avoid such a scenario, the Statute of the Nuremberg Tribunal, the ad-hoc tribunals created in the framework of the United Nations and the Rome Statute of the International Criminal Court expressis verbis declares the irrelevance of official capacity. However, there is no possibility under contemporary international law to create contractual obligations for a state which is not a contracting party to a treaty in question. Since the International Criminal Court does not have an executive body, it has to rely on the cooperation of its member states in order to execute the arrest warrants. In this context one could ask what can the International Criminal Court do if it wants to prosecute the siting head of state of a third state. The Court tried to resolve this issue when several member states refused to arrest Omar Hassan Ahmad Al Bashir due to its official capacity. In this article I give a short overview about the limits of contemporary international criminal law and I offer a possible solution as well.

Keywords: Al Bashir, International Criminal Court, Rome Statute, Article 27, Article 98, Sudan, Darfur, Head of state immunity, United Nations Security Council, Obligation to cooperate, UNSC RES 1593