Szerző neve: Pfeffer Zsolt

Tanulmány címe: A társasági adó a nemzetközi és az uniós jogi környezetben

Title: Corporate Tax in the International and EU Legal Environment

DOI azonosító: 10.36817/km.2022.1.4

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A társasági adóra vonatkozó szabályok kialakítása terén az adórendszerek nem élveznek teljes szabadságot, hiszen figyelembe kell venniük a nemzetközi környezet sajátosságait, azokat a nemzetközi törekvéseket, amelyek a gazdasági társaságok agresszív adótervezési és adóelkerülési technikái ellen irányulnak. Ezen túlmenően az Európai Unió tagállamainak követniük kell a közös jogszabályi kereteket és be kell tartaniuk az adópolitikájuk alakítása során a tiltott állami támogatásra vonatkozó joggyakorlati elveket is. A tanulmány ennek megfelelően vizsgálja a társasági adóra vonatkozó nemzetközi és uniós célkitűzéseket, követelményeket (jogharmonizációs lehetőségeket), illetve azokat a jelenségeket, amelyek alapvetően befolyásolhatják a társasági adóra vonatkozó jogalkotást.

Kulcsszavak: társasági adó, adóverseny, adótervezés, nemzetközi adójog, európai adójog és jogharmonizáció

Abstract: Tax systems do not enjoy complete freedom in the development of corporate tax rules, as they have to take into account the specificities of the international environment, the international efforts against aggressive tax planning and tax avoidance techniques of companies. In addition, the Member States of the European Union must follow a common legal framework and adhere to the principles of case law on prohibited state aid when formulating their tax policies. Accordingly, the study examines international and EU corporate tax objectives, requirements (possibilities for legal harmonization), and phenomena that can fundamentally influence corporate tax legislation.

Keywords: corporate tax, tax competition, tax planning, international tax law, European tax law, harmonisation of law