Szerző neve: Pongrácz Alex

Tanulmány címe: Pandóra szelencéje, avagy miként aposztrofáljuk a „Thatcher-Reagan forradalmat”?

Title: Pandora’s Box, or How We Do Epitomise the „Thatcher-Reagan revolution”?

DOI azonosító: 10.36817/km.2022.1.10

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Jelen tanulmányban a szerző a Nyugat-Európában három évtizeden keresztül – 1945 és 1975 között – virulens jóléti állam válságát követően érvényesülő monetarista ellenforradalmat vizsgálja. Bemutatja a jóléti állam említett krízisére adott első reakciókat, majd az átalakulás fő ideológiai „sarokkövét” jelentő Friedrich August Hayek és Milton Friedman tanait. Ezt követően az említett doktrínát a gyakorlatba átemelni kívánó, Margaret Thatcher és Ronald Reagan fémjelezte kormányzatok főbb intézkedéseit elemezi, rövid kitekintést nyújtva a neoliberális gazdaságpolitika tovább élésére is.

Kulcsszavak: Margaret Thatcher, Ronald Reagan, neoliberalizmus, neokonzervativizmus, gazdaságpolitika

Abstract: In this paper, the author examines the monetarist counter-revolution following the crisis of the welfare state that flourished in Western Europe for three decades between 1945 and 1975. It presents the first reactions to this crisis of the welfare state, and then the doctrines of Friedrich August Hayek and Milton Friedman, the main ideological “cornerstones” of the transformation. It then analyses the main measures taken by the Margaret Thatcher and Ronald Reagan administrations to put this doctrine into practice, with a brief look at the continued existence of neoliberal economic policy.

Keywords: Margaret Thatcher, Ronald Reagan, neoliberalism, neoconservatism, economic policy