Szerző neve: Prantner Zoltán – Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar

Tanulmány címe: Az ukrán-orosz háború jemeni következményei

Title: The Consequences of the Ukrainian-Russian War in Yemen

DOI azonosító: 10.36817/km.2022.2.9

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Az orosz–ukrán háború következményeként kialakult élelmezés-biztonsági válság az észak-afrikai és közel-keleti régión belül a polgár-háborúval sújtott Jement érintette a legsúlyosabban. Az arab állam lakossága már 2015. előtt is szenvedett az elégtelen alapszolgáltatások és a korlátozott megélhetőségi lehetőség miatt. A szűkös életkörülmények és a gazdasági feltételek később kimondottan kritikussá váltak és a harcok intenzitásának növekedésével a kialakult humanitárius válság elmélyült az országban. Több millió civil lakos – azon belül is főleg nők és gyermekek – vált belső menekültté a fegyveres összecsapások következtében, akiknek a megélhetését különösen súlyosan érinti az orosz–ukrán háború miatt kialakult élelmiszer-biztonsági válság. Az ország gabonaellátásban beállt zavarok miatt ugyanis az elérhető készletek ára pedig olyan jelentősen megemelkedett, amit számtalan jemeni család – kiváltképpen az áttelepültek – már nem tud meg-fizetni. Nem túlzás azt állítani, hogy a jelenlegi körülmények között az élelmezési válság elhúzódása és a humanitárius segélyezése lehetséges leállítása milliók túlélését sodorná veszélybe. Emellett a növekvő éhínség veszélybe sodorná a jelenlegi törékeny fegyverszünetet és az élelmezési, gazda-sági és biztonsági feltételek megoldásának elmaradása könnyen tömeges népi tiltakozásokba, ún. „éhséglázadásokba” torkolhat. Utóbbi a feszültség és a belpolitikai instabilitás növekedése mellett lehetőséget biztosíthat a térségben működő, az utóbbi években/hónapokban tekintélyesen meggyengült vallási szélsőségeseknek is erejük és befolyásuk növelésére.

Kulcsszavak: Jemen, polgárháború, élelmiszerbiztonság, humanitárius válság, orosz–ukrán háború

Abstract: In the MENA region, the food security crisis resulting from the Russian-Ukrainian war has hit civil war-stricken Yemen the hardest. Even before 2015, the population of the Arab state suffered from inadequate basic services and limited livelihood opportunities. The poor living and economic conditions later became critical, and as the fighting intensified, the resulting humanitarian crisis deepened in the country. Due to the armed clashes, millions of civilians, mainly women and children, were forced to leave their places of residence, whose livelihoods were particularly severely affected by the food security crisis caused by the Russian-Ukrainian war. Due to the interruption of the country’s grain supply, the price of the available supplies has increased to the point that many Yemeni families, especially the displaced, can no longer afford to pay for them. It is no exaggeration to say that under the current circumstances, a protracted food crisis and the possible halting of humanitarian aid would endanger the survival of millions. Furthermore, increasing hunger would threaten the current fragile ceasefire, and failure to address food, economic and security conditions could easily lead to mass popular protests, known as „hunger riots”. The latter, in addition to increasing tensions and internal political instability, could also provide an opportunity for religious extremists in the region, who have been considerably weakened in recent years/months, to increase their power and influence.

Keywords: Yemen, civil war, food security, humanitarian crises, Russia-Ukraine war