Szerző neve: Prantner Zoltán – Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar

Tanulmány címe: Az ukrán-orosz háború hatásai Egyiptomra

Title: Impact of the Ukrainian-Russian war on Egypt

DOI azonosító: 10.36817/km.2022.2.8

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Az Ukrajna ellen jelenleg is zajló orosz invázió átfogó gazdasági és politikai hatással bír Egyiptomra. A következmények különösen kritikusnak bizonyulnak a kulcsfontosságú búzaimport veszélybe kerülése miatt, aminek mintegy 80%-a eddig Oroszországból és Ukrajnából származott. Ráadásul a mind aggasztóbbá váló helyzetben az élelmiszerek világpiaci ára általánosan emelkedett, és 10 éves csúcsértéket ért el. A kedvezőtlen fejlemények emellett további negatív hatást gyakorolnak a COVID-járvány miatt amúgy is súlyosan érintett idegenforgalomra, ami a hiány csökkentését havi 300-400 000 orosz turista visszatérésétől remélte. Ehelyett a költségeket a szektorban növelte, hogy a szállodák több ezer ukrán állampolgárt voltak kénytelenek ingyen elszállásolni a fegyveres konfliktus kirobbanását követően, amíg azok nem tudtak visszarepülni hazájukba vagy egy általuk biztonságosnak tartott harmadik állam területére. A háború hozzájárul a devizatartalékok kimerülésének felgyorsulásához is, a külföldi befektetők pedig óvatossá váltak a feltörekvő piacokkal szemben az ukrajnai válság miatt. Legvégül kényes helyzetbe került a Nyugat és Moszkva között egyensúlyozó, független és konzervatív kairói külpolitika is, ami számára kiemelt fontossággal bír a hazai gazdaság fejlődésének támogatása. Az országnak kiemelt szüksége van új beruházásokra és kölcsönökre, amelyekre vonatkozóan már széleskörű tárgyalások folytak nyugati államokkal az orosz invázió megindulása előtt. Egyiptom ugyanekkor meghatározó együttműködést folytat Oroszországgal is a már említett élelmiszer-import és -export területén, valamint energetikai és katonai ügyekben.

Kulcsszavak: Egyiptom, orosz–ukrán háború, külpolitika, élelmiszer-biztonság, költségvetés, turizmus

Abstract: The ongoing Russian invasion of Ukraine has had a broad economic and political impact on Egypt. The consequences have proved particularly critical because of the threat to key wheat imports, some 80% of which have so far come from Russia and Ukraine. Moreover, in an increasingly worrying situation, world food prices have generally risen to a 10-year high. The adverse developments are also having an additional negative impact on tourism, already hard hit by the COVID epidemic, which had hoped to make up the shortfall by the return of 300-400 000 Russian tourists per month. Instead, costs in the sector were boosted by the fact that hotels were forced to accommodate thousands of Ukrainian citizens free of charge following the outbreak of the armed conflict until they could fly back to their home country or to a third country they considered safe. The war has also contributed to accelerating the depletion of foreign currency reserves, and foreign investors have become wary of emerging markets because of the crisis in Ukraine. Finally, the independent and conservative foreign policy of Cairo, which balances the West and Moscow, is also in a delicate position and has a particular interest in supporting the development of the domestic economy. The country is in particular need of new investment and loans, which were already the subject of extensive negotiations with Western states before the Russian invasion. At the same time, Egypt is also engaged in decisive cooperation with Russia in the aforementioned areas of food imports and exports, energy, and military affairs.

Keywords: Egypt, Russia-Ukraine war, foreign policy, food security, budget, tourism