Szerző neve: Szabó Ádám – Orosz László – Borsi Zoltán – Telekesi Tibor – Főglein Katain – Faragó Gábor – Schváb Zoltán

Tanulmány címe: Hidrogén tüzelőanyagcellás nehézgépjárművek hidrogéntöltő állomásainak optimális helymeghatározása

Title: Optimal Location Analysis of Hydrogen Refueling Stations for Hydrogen Fuel Cell Heavy-duty Vehicles

DOI azonosító: 10.36817/km.2022.1.3

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: 2018-tól az energiaipart megelőzve a legnagyobb szén-dioxid kibocsátási részesedéssel rendelkező szektor Magyarországon a közlekedés. A Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez kiemelt fontosságú ezáltal a közlekedési ágazat dekarbonizációja. Egy lehetséges megoldás az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére az alternatív hajtású nehézgépjárművek és a hozzájuk tartozó üzemanyagtöltő állomások infrastruktúrájának kiépítése. Jelen tanulmány a hidrogénüzemű nehézgép-járművekhez kapcsolódó hidrogéntöltő állomások potenciális helymeghatározását és elterjedését vizsgálja, több tényező adatainak összevetésével. A helyelemzés során különböző forgatókönyvek javasoltak a hidrogéntöltő állomások megjelenéseinek szempontjából. Az eltérő prioritású hidrogén-töltő állomások főként a Transz-Európai Közlekedési Hálózat magyar-országi autópályaszakaszai mentén található pihenőhelyek helyén lettek kijelölve, valamint a települési önkormányzatok hidrogénkutatás-fejlesztési projektjeinek és terveinek ismeretében telephelyek területén. Az optimális hidrogéntöltő hálózat kijelölése és modellezése ezáltal összetett feladat, mégis értékes információkkal szolgál a telepítések előtti helymeghatározásokhoz, illetve további kutatásokhoz.

Kulcsszavak: hidrogéntöltő állomás, nehézgépjárművek, TEN-T hálózat, Excel, QGIS, helymodellezés

Abstract: The energy industries sector was responsible for the largest share of greenhouse gas emissions until 2018 replaced by the transport sector. Therefore, the decarbonization of the transport sector is a key element to achieve the objectives of the Paris Agreement. One possible solution by reducing greenhouse gas emissions is to increase the sales of new alternative fueled heavy-duty vehicles and the construction of their associated alternative refueling stations. The present study examines specifically the potential location and distribution of hydrogen refueling stations by comparing several data characteristics. During the location analysis, different scenarios have been proposed for the new hydrogen refueling stations. Those stations with different priorities have been designated mainly along the Hungarian motorway sections of the Trans-European Transport Network, and in aware of the hydrogen research and development projects and plans of the municipalities. Thus, the selection and modelling of the optimal hydrogen refueling network is a complex task, yet it provides valuable information before construction and for further research.

Keywords: hydrogen refueling station; heavy vehicles; TEN-T network; Excel; QGIS; location modeling