Szerző neve: Szakáli Máté

Tanulmány címe: A COVID-19 járványkitörés kormányzati kezelésének korlátai Indonéziában

Title: Limits on Government Response to COVID-19 Pandemic in Indonesia

DOI azonosító: 10.36817/km.2022.1.11

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A kormányok világszerte megküzdöttek a koronavírusjárvány kitörésére, illetve a gazdasági–társadalmi következményeire adott legmegfelelőbb válaszlépések kidolgozásával és megtételével. A világ negyedik legnépesebb országaként Indonézia válasza a járványkitörésre kivételesen fontos volt. A közegészségügyi szakmai értékelések többsége azonban egyöntetűen vontatottnak, következetlennek és inadekvátnak minősíti Jakarta reakcióját. Jelen tanulmány leíró kutatás keretében, kvalitatív–magyarázó megközelítés segítségével célozza feltárni azokat a rendszerszintű, távlati folyamatokat, amelyek az indonéz központi kormányzat akut reagálási képességét a járványkitörésre jelentősen korlátozhatták. Ezen, a demokratikus hanyatlás tüneteinek minősíthető folyamatok vizsgálata előtt a tanulmány magát a járványkitörésre adott indonéz kormányzati reakciót mutatja be és értékeli, az elemzést követően pedig a konklúzió reflektál arra is, hogy mit jelenthetnek az eredmények mind az indonéz demokratikus berendezkedés tanulmányozása, mind pedig a jövője szempontjából.

Kulcsszavak: Indonézia, COVID-19 járványkezelés, demokratikus hanyatlás

Abstract: Governments around the world have struggled to develop and implement the most appropriate responses to the outbreak of the coronavirus epidemic and its socio-economic consequences. As the world’s fourth most populous country, Indonesia’s response to the outbreak was seen as exceptionally important. Indonesian government, however, was slow to respond, and when it did react, the response was hesitant and fragmented. This descriptive study is conducted by qualitative-interpretative approach to explore the systemic tendencies that may have significantly limited the Indonesian central government’s immediate response to the outbreak. Before examining these processes, which could be considered symptoms of democratic decline, the paper reviews and assesses government reaction to the local outbreak of COVID-19 pandemic and concludes with a reflection on what the findings might mean both for the study of Indonesia as a democratic polity and its future.

Keywords: Indonesia, COVID-19 Response, Democratic Decline