Szerző neve: Szakálné Szabó Zita

Tanulmány címe: Harminc éve a közös úton – A Visegrádi Négyek együttműködésének politikai fejlődési íve a kezdetektől napjainkig 

DOI azonosító: DOI: 10.36817/KM.2021.2.6

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Harminc évvel ezelőtt, 1991. február 15. napján írta alá a Visegrádi Nyilatkozat Lengyelország és Csehszlovákia elnöke, valamint Magyarország miniszterelnöke azzal a céllal, hogy az európai integráció felé vezető úton együttműködjön a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság és a Magyar Köztársaság. Az államiság szuverenitása, demokrácia és szabadság, parlamentáris demokrácia kiépítése, az emberi jogok tiszteletben tartása, piacgazdaság létrehozása, európai politikai, gazdasági, biztonsági és jogalkotási rendszerbe való becsatlakozása megfelelő politikai keretek között megteremtette a lehetőséget arra, hogy a lengyel-csehszlovák-magyar együttműködések szélesebb körben, a jószomszédi viszonyon túl is közös célokat fogalmazzon meg és vigyen véghez.

Kulcsszavak: V4, Visegrádi Négyek, Közép-Európa, 30. évforduló

Abstract:Thirty years ago, on 15 February 1991, the Visegrad Declaration was signed by the Presidents of Poland and Czechoslovakia and the Prime Minister of Hungary with the aim of cooperation between the Czech and Slovak Federal Republic and the Republic of Hungary on the road to European integration. The sovereignty of statehood, democracy and freedom, the building of parliamentary democracy, the respect for human rights, the establishment of a market economy, and its integration into the European political, economic, security and legislative system provided the opportunity for wider Polish-Czechoslovak-Hungarian cooperation to formulate and achieve common goals beyond good neighbourly relations.

Keywords:V4, Visegrádi Four, Central Europe, 30th anniversary