Szerző neve: Szalánczi-Orbán Virág

Tanulmány címe: Magyarország és az Európai Unió közlekedési hálózatának fejlesztése és annak logisztikai hatása

DOI azonosító: DOI: 10.36817/KM.2019.1.1

A teljes tanulmány elérhető az alábbi hivatkozáson.

Absztrakt: A közlekedési hálózat meghatározó jelentőséggel bír a gazdaságban: nemcsak kritikus infrastruktúra, hanem a gazdaságot átalakító erő is egyben. A meglévő rendszerek és hálózatok azonban az új kihívásoknak nem mindenben feleltek meg, ezért egységes és felzárkóztató fejlesztésre volt szükség. A közlekedési hálózatok jelenlegi fejlesztései, az Európai Unió által támogatott projektek megvalósulása és elképzelései több lehetőséget és iránymutatást kínálnak. Ebben a tanulmányban elsősorban a logisztikai vonzatokat vizsgálom. A hazai és uniós hálózatfejlesztés mellett a logisztikai lehetőségek figyelembevételével a regionális erők szerepét, valamint a globális hatásokat is egyidejűleg kívánom bemutatni.

Kulcsszavak: Közlekedési hálózat, TEN-T, CEF, Új Selyemút

Abstract: The transport network is of decisive importance to the economy, not only as a critical infrastructure, but also as a transformative force in the economy. However, existing systems and networks do not fully address the new challenges, and a unified and catching-up development was needed. Current development plans and ideas of the current developers of transport networks, supporters of the European Union, provide various guidelines. This study focuses primarily on the logistics aspects. In addition to domestic and EU network development, I also examine the role of regional forces and global impacts, with logistical options in mind.

Keywords: Transport network, TEN-T, CEF, New Silk Road