Szerző neve: Szijártó István

Tanulmány címe: Az európai nyomozási határozat helye a büntető igazságügyi együttműködés uniós rendszerében – esetjogi elemzés

DOI azonosító: DOI: 10.36817/KM.2021.2.2

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Jelen tanulmány a dél-dunántúli régió bíróságain és ügyészségein végzett esetjogi kutatást mutatja be, amely a Somogy, Tolna és Baranya megye ügyészségei és bíróságai által kibocsátott, illetve azokhoz beérkező európai nyomozási határozatok (a továbbiakban rövidítve: ENYH) vizsgálja. A kutatás vizsgálódási szempontjai között szerepel, hogy milyen az a tipikus büntetőeljárás, amelyben ENYH kibocsátására kerül sor: milyen bűncselekmények miatt indul, milyen hosszú, milyen nemzetközi vonatkozásokkal rendelkezik és milyen módon fejeződik be. Emellett a kutatás célja, hogy a vizsgált ügyekben kibocsátott ENYH-k tartalmát is vizsgálja: adott ügyben hány ENYH-t bocsátanak ki, milyen eljárási cselekmények elvégzését rendelik el és azok milyen eljárási célokat szolgának, a kibocsátó hatóság milyen alaki követelményeket és eljárásokat határoz meg a végrehajtó hatóság számára és az ENYH útján külföldről beszerzett bizonyíték miképpen hasznosul a büntetőeljárásban. A kutatás célja az, hogy az előbbi szempontok alapján meghatározza azon esetek körét, amelyekben az ENYH alkalmazása ideális és ezzel együtt összevesse más uniós eljárásjogi eszközökkel, amelyek a tagállamok büntető igazságügyi együttműködésében szerepet kapnak.

Kulcsszavak: büntető igazságügyi együttműködés, európai büntetőjog, ENYH, esetjog

Abstract: The article presents a research conducted at the courts and prosecutor’s offices of the South Transdanubia region. The research includes European Investigation Orders (from hereinafter referred to as: EIO) issued and received by the prosecutor’s offices and courts of Somogy, Tolna and Baranya counties. The focus of the research includes the main characteristics of the criminal proceedings in which an EIO is issued: what crimes form the basis of them, how long their duration is, what international aspects they have and how they end. In addition, the aim of the research is to examine the content of EIOs issued in the cases involved in the research: how many EIOs are issued in a given case, what investigative measures are ordered to be performed and what procedural aims they serve, what formalities and procedures are set out by the issuing authority for the execution and how evidence obtained from abroad through the EIO is utilised in criminal proceedings. The ultimate purpose of the research is to determine, on the basis of the above criteria, the range of cases in which the application of the EIO is ideal and, at the same time, to compare it with other EU procedural instruments involved in the judicial cooperation between Member States.

Keywords: judicial cooperation in criminal matters, european criminal law, EIO, case law