Szerző neve: Szőke-Kis Bernadett

Tanulmány címe: A szubszidiaritás elvének jelentése és megjelenése az európai integrációs, valamint a magyar tagállami jogalkotásban

DOI azonosító: 10.36817/km.2020.2.2

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A szubszidiaritás, mint eszme már az 1850-es években megjelent Abraham Lincoln politikájában az akkori Amerikai Egyesült Államokban – azt hirdette, hogy az államnak kötelessége ellátni azon feladatokat, amelyek beteljesítésére egy közösség nem képes, ugyanakkor távol kell tartania magát azoktól a területektől, ahol a közösség önálló cselekvésre alkalmas. Ezen eszme a történelem előrehaladtával nemcsak a politika, hanem további tudományterületeken saját, önálló értelmezést nyert, míg végül a XX. században az európai integráció bővülő és egyre inkább kiterjedő működésébe fészkelte magát – ezáltal tagállamként a magyarországi jogalkotásra és jogrendszerre is kifejtve a hatását. A fogalomtárak mellett főként tudományos folyóiratokban megjelent szaktanulmányok, valamint integrációs szerződések és egyéb szervezeti jogi aktusok segítették munkámat, aminek célja röviden végig-vezetni, hogyan vált egy általános, többféle értelmezésben létező eszme egy regionális nemzetközi szervezet alapelvévé, továbbá hogyan jelenik meg ezáltal az Európai Unió tagállamaként hazánk jogi körülményeiben is.

Kulcsszavak: Európai Unió, szubszidiaritás, integrációs jogalkotás, tagállami hatás

Abstract: The precept of subsidiarity dates back to the 1850’ies as it was an important part of the political perception of Abraham Lincoln himself – he believed that it was an obligation of a state to perform tasks that could not be done or reached by the society, but at the same time the state should not be acting in cases where the people themselves are capable of doing so. As history progressed, subsidiarity became an idea in other fields of science outside of the realm of politics as well, eventually turning into one of the main principles of a forming and growing integration in the region of Europe. With that, the theory of subsidiarity not only became a part of the working ways of an international organization but also found its way into the legal system of its member states. With the help of different interpretation of the same principle, academical studies, and mainly treaties and further legal documents of the European Union, this study aims to follow the development of the idea of subsidiarity and examine its existence in the regional integration of Europe as well as in one of its member states, in Hungary.

Keywords: European Union, subsidiarity, integrational legislation, effect on member states