Szerző neve: Szőke-Kis Bernadett

Tanulmány címe: Többszintű kormányzás a Független Államok Közössége együttműködésében

DOI azonosító: DOI: 10.36817/KM.2019.1.5

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Jelen tanulmány a többszintű kormányzás megjelenési formáját vizsgálja a posztszovjet Független Államok Közössége integrációs együttműködése kapcsán. Előzetes felvetés a témával kapcsolatban, hogy az eltérő politikai fejlődés következtében az Európai Unió működése során kialakított, több szinten működő kormányzási módszer a volt szovjet tag-államok integrációjában nem jelenik meg. A célkitűzés megvalósítása érdekében a tanulmányban közvetlenül, a lábjegyzetben megjelölt forrásokra támaszkodva, tanulmányok mellett az európai és a posztszovjet hivatalos statisztikai adatokat és nemzetközi egyezményeket együttesen vizsgálva kerül bemutatásra először röviden a többszintű kormányzás. A többszintű kormányzás, mint jelenség, kialakulása, célja és európai megvalósulásának leírása után a Független Államok Közösségének történeti és működésének bemutatása következik. A tanulmány az európai többszintű kormányzással szemben állított alapelvek posztszovjet megvalósulásának (vagy hiányának) leírásával zárul.

Kulcsszavak: Független Államok Közössége, többszintű kormányzás, posztszovjet, politikai együttműködés

Abstract: The aim of this sudy is to investigate the traits of governance in the cooperation of the member states of the Commonwealth of Independent States. The main resolution of the study is to prove, that the different political vitues of the post-soviet organization was a consequence of different political developement. To prove this presumtion, the author calls for the tagged sources, such as academical papers, statistical data and international treaties. The study begins with the topic of European governance, it examines the brief history of the Commonwealth as well as concetrates deeply on the institutional functions of it. The findings at the and of the papes shall decide, whether there is any sign of governance to be found in the operation and cooperation of the post-soviet organization.

Keywords: Commonwealth of Independent States, governance, post-Soviet, political cooperation