Szerző neve: Tóth László

Tanulmány címe: A stabil kormányzás feltételeinek alapvető változása a 2010-es években Spanyolországban 

DOI azonosító: https://doi.org/10.36817/km.2020.1.14

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: 2020 januárjában a modern kori (azaz Francisco Franco tábornok 1975-ben bekövetkezett halála utáni) Spanyolországban először alakult koalíciós kormány. Az országban újszerű formátumúnak számító kormány beiktatása egy több, mint másfél éves válságperiódust hivatott lezárni, tágabban nézve azonban az instabilitás már 2015 decembere óta jelen volt. A spanyolországi demokráciát a hetvenes évek végétől viszonylag stabil kormányzás jellemezte, ahol mindig egypárti kormányok működtek, és minden kormány lehetőséget kapott a több cikluson keresztül történő kormányzásra. Ez a helyzet változott meg 2015 után, lényegében folyamatos instabilitást és kormányválságokat eredményezve. 2019. november 10-én négy éven belül immár negyedszer szólították az urnákhoz a spanyolországi választópolgárokat, hogy döntsenek a nemzeti törvényhozás két házának tagjairól, közvetve pedig természetesen az országot irányító kormány összetételéről. A tanulmány a kormányzati stabilitást vizsgáló szakirodalom megközelítésmódja és eszközkészlete segítségével azt tekinti át, mi okozta az ibériai országban a korábban viszonylag stabilnak tekinthető rendszer megrendülését, a permanens kormányzati instabilitást.

Kulcsszavak: Spanyolország, kormányzat, stabilitás, kormányzati rendszer, pártrendszerek átalakulása

Abstract: In January 2020, a coalition government was formed for the first time in modern (post-Franco) Spain. The investiture of the government in this novel format probably closed a 1.5-year period of government crisis. However, this crisis period has lasted since the general election in December 2015. The Spanish democracy has had relatively stable governments since the end of 1970s. All of the cabinets in the country were one-party governments and all of them had the chance to govern for/through multiple terms of parliament. This situation changed dramatically after 2015. Since then continuous instability and several government crises has characterized the country, no government could fulfil its original mandate. On 10 November 2019, the fourth general election took place in a four-year period in Spain. The citizens of Spain elected the members of the two houses of parliament and evidently indirectly decided about the composition of government. This paper examines the reasons of the changing patterns of government stability in Spain using the approaches of the international literature of this research field in political science.

Keywords: Spain, government, stability, government system, transformation of party systems