Szerző neve: Vácz István Dávid

Tanulmány címe: Az Arthur Millspaugh vezette második pénzügyi misszió szerepe az Egyesült Államok geopolitikájában

DOI azonosító: DOI: 10.36817/KM.2021.2.8

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Az első világháborút követően az Egyesült Államok igyekezett befolyást kiépíteni az olajlelőhelyek fölött, azonban ezek gyakran az európai birodalmak befolyási zónáiban voltak. Törekvéseinek megvalósítására elsőkörben Perzsiában nyílt lehetősége a háborút követően. Az 1922-ben kiküldött, Arthur Millspaugh vezette pénzügyi szakértőgárda feladata az volt, hogy egyrészt támogassa az iráni modernizációt, másrészt segítse az amerikai tőke behatolását Iránba. Az USA-nak ekkor két fő geopolitikai érdeke volt, az egyik a széles jogkörökkel bíró Millspaugh vezette misszió fenntartása, valamint az Észak-Perzsa olajmezők megszerzése. Szándékaikat a britek komoly fenyegetésként érzékelték, és mindent megtettek munkájuk szabotálására. Millspaugh vezetésével az amerikaiaknak biztosítaniuk kellett támadott pozícióik fenntartását, továbbá előkészíteni a terepet befektetőik előtt, különösen az olajiparban. Dolgozatomban küldetésük jelentőségét, főbb jellemzőit szeretném bemutatni geopolitikai szempontból.

Kulcsszavak: Perzsia, Arthur Millspaugh, geopolitika, olaj, pénzügyi misszió

Abstract: After the First World War, the United States sought to gain control of oil deposits, but these were often in the influence zones of European empires. These efforts had an opportunity in Persia after the First World War. A team of financial experts, led by Arthur Millspaugh and sent out in 1922, their object was supporting Iran’s modernization and helping American capital to flow into the state. The US had two main geopolitical aims, one was to maintain the highly influential mission and the other was to acquire the oil fields of northern Persia. Their intentions were perceived by the British as a serious threat, and they did their utmost to sabotage their work. Under Millspaugh’s leadership, the Americans had to ensure the maintenance of their and prepare the ground for their investors, particularly in the oil industry. In my thesis, I would like to present the significance and main features of their mission from a geopolitical point of view.

Keywords:Persia, Arthur Millspaugh, Geopolitics, Oil, financial mission