Szerző neve: Varga Erzsébet

Tanulmány címe: Az agresszív adótervezési struktúrákra vonatkozó nemzetközi adóügyi információcsere, különös tekintettel az uniós szabályozásra

DOI azonosító: 10.36817/km.2020.2.3

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Az információcsere kiterjesztése az agresszív adótervezési struktúrákra az automatikus információcsere egyik legújabb fejleménye, mely jól illeszkedik a nemzetközi adóügyi információcsere bővítésének elmúlt évtizedekben zajló folyamatába. Az információcsere újabb előrelépést jelent a nemzetközi adóelkerülés elleni küzdelemben, és lehetőséget teremt az adóhatóságok számára a még hatékonyabb kockázatelemzésre. Az alapul szolgáló közösségi szabályozás mindemellett több bizonytalansági tényezőt tartalmaz, mely csökkentheti az információcsere hatékonyságát, és növelheti az érintett gazdasági szereplők jogszabály-megfelelési költségeit.

Kulcsszavak: információcsere; automatikus adóügyi információcsere; határon átnyúló konstrukció; DAC6 jelentéstétel; agresszív adótervezés; BEPS

Abstract: Extending the exchange of information to agressive tax planning structures is one of the latest developments in automatic exchange of information and is in line with recent years’ progress to increase tax information exchange at international level. The exchange of information is a new element in combatting international tax avoidace and helps tax authorities to carry out more effective risk assessment of taxpayers. The underlying EU legislation contains various uncertainties however, which may undermine the efficiency of information exchange and increase compliance costs for economic players involved. 

Keywords: information exchage; automatic exchange of tax information; cross-border arrangements; DAC6 reporting; agressive tax planning; BEPS