Szerző neve: Versics Richárd

Tanulmány címe: A délszláv háború elfeledett frontja: a muszlim-horvát konfliktus okai

DOI azonosító: DOI: 10.36817/KM.2021.2.9

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Jelen tanulmány a harminc éve kirobbant délszláv háború egy elfeledett konfliktusának a hátterét vizsgálja meg. A közvélemény számára a szerbek és a horvátok közti ellentét ismert. Ennek oka talán az lehet, hogy túlságosan a szerbek általi hadműveletekre, cselekvésekre koncentrál a témát kutatók többsége. Célom az, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy a délszláv háborúnak nem mellékepizódja volt a boszniai muszlimok és a horvátok közt lévő háború. Elsődleges célkitűzésem, hogy az említett etnikumok közötti konfliktus hátterét bemutassam, a konfliktus előzményeit ismertessem.

Kulcsszavak: délszláv háború, muszlim-horvát háború, Bosznia-Hercegovina, diplomácia

Abstract: The present study examines the background of a forgotten conflict in the Yugoslavian war that erupted thirty years ago. The opposition between Serbs and Croats is known to the public. Perhaps the reason for this may be that the majority of researchers on the topic focus too much on military operations and actions by Serbs. My aim is to draw attention to the fact that the war between Bosnian Muslims and Croats was not a side episode of the Yugoslavian war. My primary goal is to present the background of the conflict between the mentioned ethnic groups, to describe the antecedents of the conflict.

Keywords:Yugoslavian war, Muslim-Croat war, Bosnia and Herzegovina, diplomacy