Szerző neve: Wágner Tamás Zoltán

Tanulmány címe: A digitális adók kérdése, különös tekintettel a cseh szabályozásra

DOI azonosító: https://doi.org/10.36817/km.2020.1.6

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A digitális cégek megadóztatása új kihívást jelent a világ valamennyi országa számára, mivel ezek a cégek a szolgáltatásaikat konkrét fizikai jelenlét nélkül nyújthatják az adott országban. Ezt pedig a jelenlegi adórendszerek nem tudják kezelni, mivel az elmúlt évtizedekben fokozatosan elavulttá váltak. Mindezt súlyosbítja az a tény, hogy ezek a cégek is előszeretettel alkalmaznak adóelkerülési stratégiákat, amelyek dollármilliárdokkal kurtítják meg a költségvetéseket. Éppen ezért az elmúlt néhány évben felerősödtek nemzetközi és uniós szinten azok a törekvések, amelyek átfogó társasági adóreformot kívánnak végrehajtani. E tekintetben az OECD és az Európai Unió élen jár: utóbbi 2018 márciusában egy hosszútávú, valamint egy rövidtávú javaslatot is letett az asztalra. Azonban néhány tagállam ellenállása miatt végül nem született ezekből konkrét irányelvek. Ennek ellenére a digitális adó kérdése nem került le a napirendről: a tagállamok folyamatosan hangsúlyozzák egy átfogó megoldás szükségességét nemzetközi szinten. A tárgyalások jelenleg is tartanak, de eközben egyes tagállamok saját digitális adó javaslatokat dolgoztak ki. Jelen tanulmányban a jogi háttér bemutatása után a cseh javaslatot vesszük górcső alá, majd megvizsgáljuk, hogy milyen kritikák merültek fel a digitális adókkal általánosan és specifikusan. 

Kulcsszavak: fizikai jelenlét, adóterhelés, digitalizáció, unilaterális lépés, amerikai válaszintézkedés

Abstract: The taxation of digital companies poses a new challenge to the countries in the world because these companies provide service without concrete physical presence in the given country. This situation cannot be handled by the current tax systems since they became obsolete in the last decades. All these are aggravated by the fact that these companies also use tax avoidance strategies which curtail state budgets by billions of dollars. Consequently, those efforts intensified on European and international levels in the last years which aim at introducing comprehensive corporate tax reform. In this respect, the European Union and the OECD have a leading role: the former put forward a long-term and an interim proposal in March 2018. But the resistance of several member states prevented the adoption of the respective directives. Despite this failure, the question of digital taxes is still on the agenda: the member states continuously emphasise the necessity of a comprehensive solution on international level. The negotiations concerned are still pending, but in the meantime certain member states elaborated their own versions of digital taxes. In the following study, after the presentation of the legal background, we will analyse the Czech proposal. Then we will examine the general and specific criticism regarding digital taxes. 

Keywords: physical presence, tax burden, digitalisation, unilateral step, American countermeasure