Szerző neve: Antal Kristóf

Tanulmány címe: Németország és a NATO szerepválsága

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A NATO napjainkban éli egyik legnagyobb szerepválságát, a szervezeti reformok immár halaszthatatlanok. Németország a szervezet jelentős tagjaitól azonban gyakran eltérL álláspontra helyezkedik. 

Kulcsszavak: Németország, NATO, Egyesült Államok, Oroszország, kollektív védelem, Angela Merkel, német újraegyesülés, Framework Nations Concept, NATO és EU, Enhanced Forward Presence

Abstract: Nowadays, NATO is facing its biggest role-crisis, the organizational reforms can not be postponed any more. Germany however positions itself often differently than the other notable members of the organization.

Keywords: Germany, NATO, United States, Russia, collective defence, Angela
Merkel, German reunification, Framework Nations Concept, NATO and EU,
Enhanced Forward Peresnce