Szerző neve: Tóth Zoltán Balázs

Tanulmány címe: A vegyi fegyverek szerepe a szíriai polgárháború dinamikájában

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A szíriai polgárháború során a vegyifegyver-támadások megváltoztatták az események dinamikáját. A tiltott fegyverek alkalmazása az Egyesült Államok aktívabb katonai szerepvállalását eredményezte.

Kulcsszavak: Szíria, Egyesült Államok, Oroszország, Iszlám Állam, polgárháború, vegyi fegyver

Abstract: The chemical weapon attacks has radically changed the dynamics of the happenings during the Syrian civil war. Using banned weapons has caused the United States more active military engagement.

Keywords: Syria, United States, Russia, Islamic State, civil war, chemical weapon