Szerző neve: Tóth Zoltán Balázs

Tanulmány címe: Az észak-afrikai országok és a Nemzetközi Valutaalap közötti kapcsolatok áttekintése 2011 és 2020 között

Title: Overviewing the Bilateral Relations Between the North African Countries and the International Monetary Fund Between 2011 and 2020

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Az Arab tavaszt követő években az Európai Unió és számos nemzetközi szervezet, köztük a Nemzetközi Valutaalap is, érdekeltté vált az észak-afrikai és közel-keleti országok politikai és gazdasági átmenetének támogatásában. A Nemzetközi Valutaalap több eszközzel is képes fejlett és fejlődő országokat támogatni, amelyet a külső erőforrásokat még jobban igényélő észak-afrikai országok igyekeztek a 2011 és 2020 közötti időszakban mind hatékonyabban igénybe venni. Mindez azt is jelenti, hogy a Nemzetközi Valutaalap észak-afrikai befolyásának növekedésén túlmenően elmélyült a felek közötti kapcsolatrendszer, amely a COVID-19 pandémiás helyzet nyomán várhatóan a még mélyebb elköteleződés irányába fogja az együttműködést terelni.

Kulcsszavak: Nemzetközi Valutaalap, Észak-Afrika, Közel-Kelet, Arab tavasz, forradalom, bilaterális kapcsolatok

Abstract: After the Arab Spring, the European Union and several international organizations, including the International Monetary Fund, became interested in supporting the political and economic transition of countries of the North Africa and the Middle East. The International Monetary Fund has the ability to support developed and  developing countries through a number of instruments, which have been used by countries of North Africa between 2011 and 2020. This fact also means that, in addition to the growing influence of the International Monetary Fund in North Africa, the relationship between the parties has deepened, which is expected to lead to even deeper engagement during the COVID-19 pandemic.

Keywords: International Monetary Fund, North Africa, Middle East, Arab Spring, revolution, bilateral relations