Szerző neve: Tóth Zoltán Balázs

Tanulmány címe: Szíria fejlődési íve 1980-tól napjainkig – A gazdasági és politikai mérföldkövek áttekintése 1990-1999. között

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A Szovjetunió szétesése új kihívások elé állította a fejlLdL országokat, hiszen számos esetben az egyik legjelentLsebb katonai-gazdasági partnerüket veszítették el. Politikai és gazdasági reformok bevezetése egyaránt elkerülhetetlenné vált, ugyanakkor sok esetben ‒ így Szíriában is ‒ a hatalmi elit nem a teljes nyitást, hanem szelektív liberalizációt választotta megoldásként.

Kulcsszavak: Szíria, Szovjetunió, gazdasági liberalizáció, hadsereg, reform

Abstract: The dissolution of the Soviet Union has brought new challenges to developing countries, because many of them lost their most significant military and economic partner. The introduction of political and economic reforms has both became inevitable, however, in some cases ‒ such as in Syria ‒ the elite did not choose Western style liberalization, but selective liberalization as a solution.

Keywords: Syria, Soviet Union, economic liberalization, military, reform