Szerző neve: Tóth Zoltán Balázs

Tanulmány címe: Szíria fejlődési íve 1980-tól napjainkig – A gazdasági és politikai mérföldkövek áttekintése 2010. után

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A polgárháború következtében az elmúlt évtizedek gazdasági eredményei mindössze néhány év alatt megsemmisültek. A központi kormányzat mellett számos erőközpont emelkedett ki ‒ ellenzéki csapatok, Iszlám Állam, kurdok ‒ ennélfogva az ország teljes területére kiterjedő politikai-gazdasági döntések megszlntek létezni. 

Kulcsszavak: Szíria, Egyesült Államok, Arab tavasz, gazdasági liberalizáció, nemzetközi kapcsolatok

Abstract: As a result of the civil war, the economic results of the last decades have been destroyed in just a few years. In addition to the central government, several power centers have risen ‒ opposition groups, the Islamic State, the Kurds ‒ therefore, political-economic decisions extended over the entire territory of the country does not exist anymore. 

Keywords: Syria, United States, Arab spring, economic liberalization, international relations