Szerző neve: Tóth Zoltán Balázs

Tanulmány címe: Irán közel-keleti térnyerésének mérlege 2018-ban

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A képlékeny közel-keleti hatalmi viszonyok alakításában Irán több szempontból is érdekelt. A nemzetközi szankciókkal sújtott ország arra törekszik, hogy minél több potenciális partnerrel tudja továbbfejleszteni a kapcsolatait. Az Öböl Menti Együttműködési Tanács országaihoz viszonyított súlyos gazdasági lemaradását katonai erejének fejlesztésével, illetve a régiós konfliktusok menetének alakításával kívánja kompenzálni. Hatalmi ambícióit a 2018-as évben az Egyesült Államok újult erővel igyekezett megállítani, és a két ország közötti kapcsolat az év végére egyre feszültebbé vált.

Kulcsszavak: Irán, Egyesült Államok, Szíria, polgárháború, nemzetközi kapcsolatok, gazdasági szankció

Abstract: ran has been interested in many aspects of shaping the Middle East’s power relations. One of the main goals of the country with severe international sanctions that develop its relations with as many potential partners as possible. In order to compensate the economic power of the Gulf Cooperation Council’s member states, Iran continuously develops its military strength and tries to influence the outcome of the regional conflicts. Iran’s power ambition is openly confronts the U.S. interests, and the relations between the two countries became increasingly tense by the end of the year. 

Keywords: Iran, the United States of America, Syria, civil war, international
relations, economic sanction