Szerző neve: Tóth Zoltán Balázs

Tanulmány címe: Az észak-afrikai országok és a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) közötti kapcsolatok áttekintése 2011 és 2020 között

Title: Overviewing the Bilateral Relations Between the North African Countries and the Organization of the Petroleum Exporting Copuntries (OPEC) Between 2011 and 2020

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Az észak-afrikai régióban három ország rendelkezik nagyobb szénhidrogén-készletekkel, ezek Líbia, Algéria és Egyiptom. Líbia és Algéria tagja a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) elnevezésű kezdeményezésnek, míg Egyiptom szorosan együttműködik azzal. A hangsúlyosan észak-afrikai és közel-keleti országokat tömörítő OPEC egyidejűleg kénytelen szembenézni olyan kihívásokkal, mint a tagállamok közötti esetleges érdekellentétek, az együttműködésen kívüli szereplők – Egyesült Államok – ráhatása a globális kőolaj-piacra, valamint pozíciójának megerősítéséhez további partnerek bevonása. A 2011 és 2020 közötti időszakban az OPEC működését ráadásul az Arab tavasz nyomán fellépő politikai, legrosszabb esetben fegyveres válságokhoz – líbiai polgárháború – is hozzá kellett illeszteni. 

Kulcsszavak: Észak-Afrika, Közel-Kelet, OPEC, GCC, APPO, szénhidrogén

Abstract: In the North African region, three countries have significant hydrocarbon reserves, namely Libya, Algeria and Egypt. Libya and Algeria are members of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), while Egypt works closly with it. The OPEC, in which the North African and Middle Eastern countries are overpresented – faces many challenges, such as potential conflict of interests between the members, the impact of non-ccoperative actors – the Unites States – on the global oil market, and the involvement of additional partners to strengthen the organization’s position. In addition, between 2011 and 2020, the operation of OPEC had to be adapted to the political crisis and – in some cases – armed conflicts following the Arab Spring. 

Keywords: North Africa, Middle East, OPEC, GCC, APPO, hydrocarbons