Napjainkban számos olyan kockázati tényező azonosítható, amely aláássa az államok békés együttműködését, emberek milliót sodorja veszélybe, illetve veszélyezteti a fenntartható fejlődést. A teljesség igénye nélkül megemlíthetjük a törékeny államokat, a demográfiai robbanást, a Föld éghajlatváltozásának káros következményeit, az infokommunikációs eszközök egyes társadalmakra gyakorolt hatásait, vagy olyan, globális szintű jelenségeket, mint migráció, terrorizmus, szervezett bűnözés, fegyver,- és emberkereskedelem, stb.

A Külügyi Műhely Alapítvány munkatársai hisznek abban, hogy a kockázatok azonosításával és a szemünk előbb végbemenő változások mélyebb elemzésével felkészülhetünk az előttünk álló évtizedekben végbemenő eseményekre. Számos előrejelzés alapján ezek az események sokkal több kockázatot hordoznak, mint amelyekkel jelen eszközökkel képesek lennénk megbirkózni.

Az elmúlt egy évtizedben történt események – mint például a 2008-as gazdasági világválság, az Arab tavasz, a tömeges migráció, törékeny államok sokasodása, stb. – rámutatott arra, hogy akár a fejlett, akár a fejlődő országok nem tekinthetnek el a változások nyomon követésétől, minthogy azok negatív hatásai szükségszerűen begyűrűznek.

A változásokra így Magyarországnak is fel kell készülnie. Az Európai Unió, vagy éppen a NATO tagállamaként fejlődési pályája meghatározott irányvonalak mentén történhet, mégis a belföldi politika alakítóin nagyon sok múlik, miként értékelik a XXI. század prognosztizálható kockázatait. A kockázatok kiértékelése egyidejűleg több szinten zajlik, amely magában foglalja a kormányzati szerveket, felsőoktatási és tudományos intézményeket, illetve non-profit szervezeteket egyaránt.

A Külügyi Műhely Alapítvány civil szervezetként vállalkozik arra a feladatra, hogy feltárja a világban végbemenő változásokat. A tudományos ismérveket szem előtt tartva munkatársaink rendszeresen jelentkeznek újabb és újabb hírekkel, elemzésekkel, ennélfogva Olvasóink folyamatos rálátást nyernek a munkánkról.