Szerző neve: Pásztóová Vivien

Tanulmány címe: A sokszínűség menedzsment elemzése a munkavállalók körében

Title:  Analysis of Diversity Management in the Circle of Employees

DOI azonosító: DOI: 10.54599/ kmgys.2021.1

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: A kutatás célja a szervezeti életben aktívan jelenlévő munkaerő kulturális sokszínűségének kutatása, illetve annak előnyeinek és hátrányainak feltárása, mindemellett annak a vizsgálata, hogy milyen mértékben befolyásolja az egyén és a szervezeti csoportok teljesítményét és hatékonyságát a munkaerőpiacon lévő kulturális sokféleségből eredő eltérő kulturális identitások hatása. Az eredmények ismertetik a más kultúraközi térben dolgozó és rutint szerző munkavállalók szemléletmódját és benyomásait, munkához való viszonyulásait. A begyűjtött adatok összesítésével olyan végkifejlet tárul elénk, miszerint a diverzitás menedzsment pozitív hozadékai diadalmaskodnak a velejáró előnytelenségei felett. Ezenkívül a sokszínűség menedzsment jelentős mértékben fejti ki hatását a szervezeti kreativitásra, miközben az egyén szakmai pályafutását nem befolyásolja.

Kulcsszavak: kultúra, sokszínűség menedzsment, kulturális heterogenitás, munka, munkavállaló

Abstract: The objectives of the research are to explore the cultural diversity of the actively present workforce in organizational life and to outline its advantages and disadvantages. The research examines the extent to which the performance and efficiency of individuals and organizational groups are influenced by the impact of different cultural identities resulting from cultural diversity in the labour market. The results of the research provide an overview of the attitudes and impressions of employees who working in other intercultural spaces. The results of the research conclude that the positive returns of diversity management rule over its disadvantages. Diversity management has a significant impact on organizational creativity while not influencing the individual’s professional career.

Keywords:culture, diversity management, cultural heterogeneity, job, employee