Szerző neve: Lévai Zsolt – Munkácsy András – Schváb Zoltán

Tanulmány címe: Határ menti együttműködési lehetőségek a közforgalmú közlekedésben

DOI azonosító: DOI: 10.36817/KM.2021.2.1

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Az európai integráció megnyitotta az egyes országok határait, ami gazdasági-társadalmi együttműködést eredményezett az egyes határ menti régiók között. Az új kapcsolatokat ugyanakkor a közlekedés nem minden esetben követte le. A határok átjárhatósága ellenére az egyes közforgalmú közlekedési rendszerek továbbra is csak adott országban voltak elérhetők. A fejlődés azonban kikényszerítette a hiányzó kapcsolatok pótlását, a közforgalmú közlekedési rendszerek összekapcsolását. Milyen európai jó példákat találunk erre, és milyen lehetőségeket látunk Magyarország tekintetében a határ menti közforgalmú együttműködésekre? Tanulmányukban kutatási eredményeink szintézisét tesszük közzé.

Kulcsszavak: határon átnyúló közlekedés, regionális tervezés, közlekedési szövetség, együttműködés a közlekedésben, közforgalmú közlekedés

Abstract: European integration has opened up state borders, leading to socio-economic cooperation between border regions. However, the new links have not always been matched by transport. Despite the interoperability of borders, each public transport system was still accessible only in its own country. Nevertheless, development has forced the missing links to be filled in and public transport systems to be interconnected. What good examples may be found in Europe and what opportunities for cross-border public transport cooperation may be seen in Hungary? In this study, a synthesis of our previous research outcomes are summarized.

Keywords: cross-border transport, regional planning, transport association, transport cooperation, public transport