Szerző neve: Tóth Zoltán Balázs

Tanulmány címe: Szíria fejlődési íve 1980-tól napjainkig – A gazdasági és politikai mérföldkövek áttekintése 1980-1989. között

A teljes tanulmány az alábbi hivatkozáson érhető el.

Absztrakt: Az 1980-as években bekövetkezL recesszió, illetve a Szovjetunió gyengülése okán Szíriának új csatornákat kellett kialakítani a tőke becsatornázásához. Ehhez a közszektor, illetve a gazdasági alrendszer reformjára volt szükség, ugyanakkor az újítások mindössze addig érvényesülhettek, amíg azok nem csorbították a politikai elit hatalmát. 

Kulcsszavak: Szíria, Szovjetunió, közszektor, gazdaság liberalizáció 

Abstract: Due to the recession in the 1980s and the weakening of the Soviet Union, Syria had to establish new channels to revitalize the inflow of capital. The reform of the public sector and economy seemed to be inevitable, as far as innovations did not affect the power of political elite.

Keywords: Syria, Soviet Union, public sector, economic liberalization