A Külügyi Műhely c. online tudományos folyóiratot 2019-ben hozták létre a Külügyi Műhely Alapítvány tagjai, valamint doktoranduszhallgatók, doktorjelöltek és fiatal szakértők. Évente két szám kerül publikálásra – májusban és novemberben – és egy lapszámban legfeljebb 15 darab szakcikk és további 5 darab tudományos jellegű írás jelenthet meg. A folyóirat egész évben fogad kéziratokat, az első lapszámhoz legkésőbb április 10-ig, míg a második lapszámhoz legkésőbb október 10-ig lehet Szerzőinknek kéziratot benyújtani. A folyóiratban kizárólag magyar nyelvű kutatási eredmények kerülnek publikálásra.

A folyóirat egy olyan, nemzetközi vonatkozású kutatási eredményeket leközlő kiadvány, amely számos tudományterület képviselőinek biztosít publikálási lehetőséget, és amely egyaránt nyitott felsőoktatási hallgatók (BA, MA, PhD), valamint fokozattal rendelkező szakemberek számára. Az alábbi rovatok állnak a Szerzők rendelkezésére:

  • Biztonsági tanulmányok
  • Diplomácia
  • Európai tanulmányok
  • Magyarország külkapcsolatai
  • Magyar nemzetpolitika
  • Nemzetközi gazdaságtan
  • Nemzetközi jog
  • Nemzetközi szervezetek
  • Regionális tanulmányok
  • Tudományos élet (amely recenziók, könyvismertetők, konferenciabeszámolók és egyéb, tudományos jellegű írások publikálására nyitott).

A Külügyi Műhely ISSN számmal rendelkező kiadvány, amelyben a szakcikkek Crossref DOI azonosítóval jelennek meg. A lapszámok elérhetők az MTA REAL és MTA REAL-J repozitóriumokban, valamint az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázisban. A folyóiratot a Magyar Tudományos Művek tára indexeli, és Szerzőink számára rögzítjük az MTMT adatlapjukon a közleményeket. A kéziratok kollegiális, dupla vak lektorálás módszerrel kerülnek áttekintésre.

A publikálás feltételeiről az alábbi hivatkozáson tájékozódhat:

Szerzői útmutató

Szerzői nyilatkozat

Kéziratok leadása, valamint további kérdések esetén várjuk megkeresését a kmszerkesztoseg@gmail.com e-mail címen.

A Külügyi Műhely statisztikai mutatóiról az alábbi oldalon olvashat.

A Külügyi Műhely lapszámai az alábbi hivatkozásokon érhetők el:

III. évfolyam: 2021/1. szám (megjelenés alatt)

II. évfolyam: 2020/1. szám ; 2020/2. szám

I. évfolyam: 2019/1. szám